.

1 thg 10, 2021

Tỷ suất lợi nhuận tháng 9 của bot CerbersiX đạt 19,21%, lọt TOP 4

0 đánh giá

Thống kê hết phiên giao dịch ngày 30/9/2021 của bot CerbersiX:

    + Lợi nhuận 30 ngày qua:  19,21%

    + Tỷ lệ lệnh thắng:             78,46%

Lọt TOP 4 về lợi nhuận đầu tư trong 30 ngày qua.0 đánh giá:

Đăng nhận xét