.

29 thg 1, 2022

Tăng trưởng so với đầu năm 2023

0 đánh giá

 


✅ Danh mục Cerbersi: 11,35%  (31/10/2023)

✅ VNIndex: 2,09%  (31/10/2023)

✅ VN30: 3,4%  (31/10/2023)

Bot CerbersiX: 35,9% (31/10/2023)

0 đánh giá:

Đăng nhận xét