.

2 thg 6, 2022

Tăng trưởng Bot CerbersiX Gold đến 31/5/2022 đạt 25,75% với điểm rủi ro siêu thấp

0 đánh giá

Đến 31/5/2022, Bot CerbersiX Gold  tăng trưởng 25,75% 

Với Điểm rủi ro siêu thấp: 1/10 chứng tỏ bot gồng lỗ rất thấp.

Tỷ suất lợi nhuận của bot CerbersiX Gold qua các tháng:

    + Tháng 5/2022 đạt:  9,4%

    + Tháng 4/2022 đạt:  13,81%

    + Tháng 3/2022 đạt:  -1,33%

    + Tháng 2/2022 đạt:  2,25%


Lưu ý: Sàn Exness thống kê lợi nhuận ròng ở đây là tính trên giá trị tài sản thực (Equity) của tài khoản (nên đã trừ các lệnh lỗ đang chạy). Khác với cách thống kê số dư tài sản (Balance) chỉ tính lợi nhuận của các lệnh đã đóng mà không trừ các lệnh lỗ đang chạy.
0 đánh giá:

Đăng nhận xét