.

1 thg 9, 2022

Tăng trưởng Bot Cerbersi Gold tháng 8 đạt 19,54% với điểm rủi ro siêu thấp

0 đánh giá

Đam mê nghiên cứu cải tiến để #Bot mỗi ngày tốt hơn, an toàn hơn và bất tử ở mức lợi nhuận trung bình 10%/tháng.

Lợi nhuận tháng 8: 19,54%
Tổng lợi nhuận: 59%

Điểm rủi ro siêu thấp: 1/10.

Cứ nghĩ ra được chiến lược trade nào hay hay lại code, backtest, chạy real và hiện giờ #BotCerbersi tích hợp 6 chiến lược ngược xuôi chạy cùng lúc.

Đến 31/8/2022, Bot Cerbersi Gold  tăng trưởng lợi nhuận: 59

Tỷ suất lợi nhuận của bot Cerbersi Gold qua các tháng:

    + Tháng 8/2022 đạt:  19,54%

    + Tháng 7/2022 đạt:  -4,8%

    + Tháng 6/2022 đạt:  11,68%

    + Tháng 5/2022 đạt:  9,4%

    + Tháng 4/2022 đạt:  13,81%

    + Tháng 3/2022 đạt:  -1,33%

    + Tháng 2/2022 đạt:  2,25%


Lưu ý: Sàn Exness thống kê lợi nhuận ròng ở đây là tính trên giá trị tài sản thực (Equity) của tài khoản, nên đã trừ các lệnh lỗ đang chạy (nếu có). Khác với cách thống kê số dư tài sản (Balance) chỉ tính lợi nhuận của các lệnh đã đóng mà không trừ các lệnh lỗ đang chạy.
0 đánh giá:

Đăng nhận xét