.

2 thg 11, 2023

Tăng trưởng Bot CerbersiX năm 2023 (update 31/10/2023)

0 đánh giá

- Tổng lợi nhuận tăng trưởng đến 31/10/2023 đạt: 35,9 % (theo App Exness Social Trading)

- Lợi nhuận tăng trưởng trong tháng 10/2023 đạt: 26,76 % (theo App Exness Social Trading)

- Điểm rủi ro: 7/10 điểm

- Độ tin cậy giao dịch cao:  71/100 điểm

- Tổng Số lệnh đã giao dịch:  2329 lệnh 

- Trung bình số lệnh giao dịch/ngày:  13,8 lệnh/ngày


Mở tài khoản giao dịch tai đây

Xem trực tiếp tài khoản giao dịch tại đây.0 đánh giá:

Đăng nhận xét