.

10 thg 4, 2008

Thông tin liên hệ


TS. PHẠM ĐỨC THANH
Tác giả mô hình đầu tư định lượng Cerbersi
Tác gải Bot CerbersiX
Tác giả sách: "Thực chiến đầu tư tối ưu chỉ số ở Việt Nam" 
Nhà đầu tư 16 năm chiến thắng VN-Index (2008-2023)

Mobile:     0979.88.3339
Email:       Phd.Thanh1368@gmail.com
Website:   www.cerbersi.com