.

10 thg 4, 2008

Thông tin liên hệ


TS. PHẠM ĐỨC THANH

Cha đẻ mô hình đầu tư định lượng Cerbersi
Cha đẻ Bot CerbersiX
Tác giả sách: "Thực chiến đầu tư tối ưu chỉ số ở Việt Nam" 
Nhà đầu tư 15 năm chiến thắng VnIndex (2008-2022)

Mobile:     0979.88.3339
Email:       phamducthanh1368@gmail.com
Website:   www.cerbersi.com