.

10/04/2008

Thông tin liên hệ


TS. PHẠM ĐỨC THANH

Nhà đầu tư 13 năm chiến thắng thị trường (2008-2020)
Chủ mô hình Đầu tư định lượng Cerbersi
Chủ Robot CerbersiX
Tác giả sách: "Thực chiến đầu tư tối ưu chỉ số ở Việt Nam" 

Mobile:     0979.88.3339
Email:       phamducthanh1368@gmail.com
Website:   www.Cerbersi.com

Tài khoản ngân hàng:
Số tài khoản:   6680113688888
Ngân hàng:      Quân đội (MB)
Chí nhánh:       Võ Chí Công
Chủ tài khoản: Phạm Đức Thanh