.
Hiển thị các bài đăng có nhãn Danh mục Cerbersi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Danh mục Cerbersi. Hiển thị tất cả bài đăng

4 thg 9, 2023

Tăng trưởng Danh mục Cerbersi năm 2023 (update 31/8/2023)

0 đánh giá

Tổng lợi nhuận năm 2023 (đến 31/8/2023):

Danh mục Cerbersi tăng trưởng: 23,1     

VNIndex tăng trưởng: 21,53%   => Danh mục tăng trưởng cao hơn với VnIndex: 1,57%

VN30 tăng trưởng: 22,82%        => Danh mục tăng  trưởng cao hơn với VN30: 0,28%

Tỷ trọng cổ phiếu: 60%


Đăng ký nhận Danh mục Cerbersi tại đây 


31 thg 12, 2022

Tăng trưởng Danh mục Cerbersi năm 2022 cao hơn VnIndex 17,91%

0 đánh giá

Năm 2022 đầy khó khăn đã khép lại. 

Năm 2022 đánh dấu thị trường chứng khoán Việt Nam (VnIndex) nằm trong TOP 5 thị trường giảm điểm mạnh nhất thế giới. Nếu tính tới chỉ số HNX Index còn giảm tới 56%. Có thể điểm lại các sự kiện ảnh hưởng mạnh tới thị trường chứng khoán trong năm qua như sau:
- Nga tấn công Ucraina
- FED kết thúc chương trình mua trái phiếu và bắt đầu tăng lãi suất 0,25%
- Siết tín dụng BĐS, siết trái phiếu doanh nghiệp, Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt, Trung Quốc phong tỏa Thượng Hải.
- FED tiếp tục tăng lãi suất lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, lần 6, lần 7
- Nghị định 65 có hiệu lực
- Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị bắt
... 

Trước rất nhiều tác động khách quan, khó lường của 1 năm đầy biến cố trên thế giới và trong nước, Danh mục Cerbersi vẫn luôn trung thành với cách đầu tư chắc chắn, an toàn, ổn định và kết quả cuối cùng Danh mục Cerbersi đạt mức giảm thấp hơn chỉ số chung thị trường là VNIndex, cụ thể: 
Danh mục Cerbersi năm 2022 giảm 14,87%,  
+ VNIndex giảm 32,78% => Danh mục có tăng trưởng cao hơn VNIndex:  17,91%.
+ VN30 giảm 34,55% => Danh mục có tăng trưởng cao hơn VN30:  19,67%.
+ HNX  giảm 56% => Danh mục có tăng trưởng cao hơn HNX:  41,13%.

Thanh xin cảm ơn sự tin yêu và đồng hành của quý Nhà đầu tư trong thời gian vừa qua và chúc quý Nhà đầu tư  cùng gia đình một năm mới 2023 an khang, thịnh vượng, đầu tư thành công.

Trân trọng cảm ơn!1 thg 12, 2022

Tăng trưởng Danh mục Cerbersi đến hết tháng 11 cao hơn VnIndex 16,75%

0 đánh giá

 Tổng kết đến 30/11/2022:

1. Tăng trưởng của Danh mục Cerbersi  11 tháng năm 2022 đạt: -13,28 % 

Tăng trưởng của VnIndex: -30,03 % 

Tăng trưởng của VN30:     -31,68 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của VnIndex:  + 16,75 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của Vn30:       + 18,40 %

2. Tăng trưởng của Danh mc Cerbersi qua các tháng:

- Tháng 11/2022: + 1,81 %      (VNIndex:   + 1,36 %)

- Tháng 10/2022: - 7,83       (VNIndex:   - 6,94 %)

- Tháng 9/2022:   - 9,90       (VNIndex:   - 9,91 %)

- Tháng 8/2022:   + 4,31      (VNIndex:   + 1,85 %)

- Tháng 7/2022:   - 1,05       (VNIndex:   + 3,59 %)

- Tháng 6/2022:   - 3,80       (VNIndex:   - 6,26 %)

- Tháng 5/2022:   - 4,30       (VNIndex:   - 4,94 %)

- Tháng 4/2022:   + 0,67 %      (VNIndex:   8,37 %)

- Tháng 3/2022:   + 2,15 %      (VNIndex:   + 0,13 %)

- Tháng 2/2022:   + 3,57 %      (VNIndex:   + 0,75 %)

- Tháng 1/2022:   1,07 %      (VNIndex:   - 1,29 %)

3. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

- Tỷ lệ cổ phiếu: 100 %

- Tỷ lệ tiền:         0% 1 thg 6, 2022

Tăng trưởng Danh mục Cerbersi đến 31/5/2022 đạt 3,18% cao hơn VNIndex 16,91%

0 đánh giá

Tổng kết đến 31/5/2022:

1. Tăng trưởng của Danh mục Cerbersi  5 tháng năm 2022 đạt: 3,18 % 

Tăng trưởng của VnIndex: -13,72 % 

Tăng trưởng của VN30:     -13,23 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của VnIndex:  + 16,91 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của Vn30:       + 16,41 %

2. Tăng trưởng của Danh mc Cerbersi qua các tháng:

- Tháng 5/2022:  - 4,30  (VNIndex:   - 4,94%)

- Tháng 4/2022:  + 0,67 %  (VNIndex:   8,37%)

- Tháng 3/2022:  + 2,15 %  (VNIndex:   + 0,13%)

- Tháng 2/2022:  + 3,57 %  (VNIndex:   + 0,75%)

- Tháng 1/2022:  1,07 %  (VNIndex:   - 1,29%)

3. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

- Tỷ lệ cổ phiếu: 100 %

- Tỷ lệ tiền:         0% 3 thg 5, 2022

Tăng trưởng Danh mục Cerbersi 4 tháng năm 2022 đạt 7,47% cao hơn VNIndex 16,24%

0 đánh giá

Tổng kết đến 29/4/2022:

Tháng 4/2022 đầy khó khăn khép lại với mức giảm điểm của VnIndex lên tới 269 điểm từ 1530 trong ngày 4/4/2022 về min 1261 trong ngày 26/4/2022. 

Trong tháng 4, Danh mục đã bán và hạ tỷ trọng cổ phiếu kịp thời về 50% trong ngày 5/4/2022 ở vùng VnIndex 1520 điểm là một quyết định chính xác giúp Danh mục có tiền mặt để có thể mua lại vào ngày 25/4/2022 khi thị trường chung giảm điểm mạnh mẽ và bất ngờ nên giúp Danh mục duy trì hiệu suất đầu tư vượt trội so với VnIndex và VN30.  Cụ thể:

1. Tăng trưởng của Danh mục Cerbersi  4 tháng năm 2022 đạt: 7,47 % 

Tăng trưởng của VnIndex: -8,78 % 

Tăng trưởng của VN30:     -7,71 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của VnIndex:  + 16,24 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của Vn30:       + 15,18 %

2. Tăng trưởng của Danh mc Cerbersi qua các tháng:

- Tháng 4/2022:  + 0,67 %  (VNIndex:   8,37%)

- Tháng 3/2022:  + 2,15 %  (VNIndex:   + 0,13%)

- Tháng 2/2022:  + 3,57 %  (VNIndex:   + 0,75%)

- Tháng 1/2022:  1,07 %  (VNIndex:   - 1,29%)

3. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

- Tỷ lệ cổ phiếu: 100 %

- Tỷ lệ tiền:         0% Quý nhà đầu tư quan tâm, vui l
òng đăng ký nhận Danh mục Cerbersi để nhận thông báo trạng thái Mua Bán mới nhất của Danh mục Cerbersi.


1 thg 4, 2022

Tăng trưởng Danh mục Cerbersi 3 tháng năm 2022 đạt 6,79% cao hơn VNIndex 7,2%

0 đánh giá

Tổng kết đến 31/3/2022:

1. Tăng trưởng của Danh mục Cerbersi  3 tháng năm 2022 đạt: 6,79 % 

Tăng trưởng của VnIndex: -0,41 % 

Tăng trưởng của VN30:     -1,77 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của VnIndex:  + 7,2 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của Vn30:       + 8,56 %

2. Tăng trưởng của Danh mc Cerbersi qua các tháng:

- Tháng 3/2022:  + 2,15 %  (VNIndex:   + 0,13%)

- Tháng 2/2022:  + 3,57 %  (VNIndex:   + 0,75%)

- Tháng 1/2022:  1,07 %  (VNIndex:   - 1,29%)

3. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

- Tỷ lệ cổ phiếu: 95,5 %

- Tỷ lệ tiền:         4,5 % Quý nhà đầu tư quan tâm, vui l
òng đăng ký nhận Danh mục Cerbersi để nhận thông báo trạng thái Mua Bán mới nhất của Danh mục Cerbersi.


1 thg 3, 2022

Tăng trưởng Danh mục Cerbersi 2 tháng năm 2022 đạt 4,64% cao hơn VNIndex 5,18%

0 đánh giá

Tổng kết đến 28/2/2022:

1. Tăng trưởng của Danh mục Cerbersi  2 tháng năm 2022 đạt: 4,64 % 

Tăng trưởng của VnIndex: -0,54 % 

Tăng trưởng của VN30:     -1,21 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của VnIndex+ 5,18 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của Vn30:       5,84 %

2. Tăng trưởng của Danh mc Cerbersi qua các tháng:

- Tháng 2/2022:  + 3,57 %  (VNIndex:   + 0,75%)

- Tháng 1/2022:  1,07 %  (VNIndex:   - 1,29%)

3. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

- Tỷ lệ cổ phiếu: 63,6 %
- Tỷ lệ tiền:         36,4 %

Quý nhà đầu tư quan tâm, vui lòng đăng ký nhận Danh mục Cerbersi để nhận thông báo trạng thái Mua Bán mới nhất của Danh mục Cerbersi.

29 thg 1, 2022

Tăng trưởng so với đầu năm 2023

0 đánh giá

 


✅ Danh mục Cerbersi: 23,04%  (31/8/2023)

✅ VNIndex: 21,53%  (31/8/2023)

✅ VN30: 22,82%  (31/8/2023)

Bot CerbersiX: 31% (31/8/2023)

Danh mục Cerbersi tháng 1/2022 tăng trưởng 1,07% cao hơn VnIndex 2,36%

0 đánh giá

Tổng kết tháng 1 năm 2022:

1. Tăng trưởng của Danh mục Cerbersi  tháng 1/2022 đạt: 1,07 % 

         - Tăng trưởng của VnIndex: -1,29 % 

         - Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của VnIndex: 2,36 %

2. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

        - Tỷ lệ cổ phiếu: 93,9 %
        - Tỷ lệ tiền:          6,1 %

Quý nhà đầu tư quan tâm, vui lòng đăng ký nhận Danh mục Cerbersi để nhận thông báo trạng thái Mua Bán mới nhất của Danh mục Cerbersi.