.
Hiển thị các bài đăng có nhãn Danh mục Cerbersi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Danh mục Cerbersi. Hiển thị tất cả bài đăng

1 thg 12, 2021

Tỷ suất lợi nhuận Danh mục Cerbersi 11 tháng đầu năm 2021 đạt 38,37% cao hơn VNIndex 4,44%

0 đánh giá

Tổng kết 11 tháng đầu năm 2021:

1. Tăng trưởng của Danh mục Cerbersi 11 tháng đầu năm 2021 đạt: 38,37% 

         - Tăng trưởng của VNIndex: 33,93

         - Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của VNIndex: 4,44%

2. Tăng trưởng của Danh mc Cerbersi qua các tháng:

         - Tháng 11:  1,76 %  (VNIndex:  2,39%)

         - Tháng 10:  4,52 %  (VNIndex:  7,62%)

         - Tháng 9:   3,11 %  (VNIndex:   1,05%)

         - Tháng 8:  -1,19 %  (VNIndex:   1,38%)

         - Tháng 7:  -0,20 %  (VNIndex: - 6,99%)

         - Tháng 6:  7,56 %   (VNIndex:   6,67%)

         - Tháng 5:  8,88 %   (VNIndex: - 6,25%)

         - Tháng 4:  5,75 %   (VNIndex:   18,22%)

         - Tháng 3:  1,27 %   (VNIndex:   1,97%)

         - Tháng 2:  4,71 %   (VNIndex:   10,59%)

         - Tháng 1:  2,15 %   (VNIndex: - 4,28%)

3. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

        - Tỷ lệ cổ phiếu: 54,8%
        - Tỷ lệ tiền:         45,2%Quý nhà đầu tư quan tâm, vui lòng đăng ký nhận Danh mục Cerbersi để nhận thông báo trạng thái Mua Bán mới nhất của Danh mục Cerbersi.

29 thg 11, 2021

Tăng trưởng so với đầu năm 2021

0 đánh giá

Danh mục Cerbersi: ▲ 38,37

✅ Bot CerbersiX: ▲ 102,50

✅ VNindex: ▲ 33,93

(update: 30/11/2021)

31 thg 10, 2021

Tỷ suất lợi nhuận Danh mục Cerbersi 10 tháng đầu năm 2021 đạt 36,59% cao hơn VNIndex 5,75%

0 đánh giá

 Tổng kết 10 tháng đầu năm 2021:

1. Tăng trưởng của Danh mục Cerbersi 10 tháng đầu năm 2021 đạt: 36,59% 

         - Tăng trưởng của VNIndex: 30,84

         - Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của VNIndex: 5,75%

2. Tăng trưởng của Danh mc Cerbersi qua các tháng:

         - Tháng 10:  4,52 %  (VNIndex:  7,62%)

         - Tháng 9:   3,11 %  (VNIndex:   1,05%)

         - Tháng 8:  -1,19 %  (VNIndex:   1,38%)

         - Tháng 7:  -0,20 %  (VNIndex: - 6,99%)

         - Tháng 6:  7,56 %   (VNIndex:   6,67%)

         - Tháng 5:  8,88 %   (VNIndex: - 6,25%)

         - Tháng 4:  5,75 %   (VNIndex:   18,22%)

         - Tháng 3:  1,27 %   (VNIndex:   1,97%)

         - Tháng 2:  4,71 %   (VNIndex:   10,59%)

         - Tháng 1:  2,15 %   (VNIndex: - 4,28%)

3. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

        - Tỷ lệ cổ phiếu: 38,6%
        - Tỷ lệ tiền:         61,4%

Quý nhà đầu tư quan tâm, vui lòng đăng ký nhận Danh mục Cerbersi để nhận thông báo trạng thái Mua Bán mới nhất của Danh mục Cerbersi.

1 thg 10, 2021

Tỷ suất lợi nhuận Danh mục Cerbersi 9 tháng đầu năm 2021 đạt 32,04% cao hơn VNIndex 10,46%

0 đánh giá

Tổng kết 9 tháng đầu năm 2021:

1. Tăng trưởng của Danh mục Cerbersi 9 tháng đầu năm 2021 đạt: 32,04% 

         - Tăng trưởng của VNIndex: 21,58

         - Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của VNIndex: 10,46%

2. Tăng trưởng của Danh mc Cerbersi qua các tháng:

         - Tháng 9:   3,11 %  (VNIndex:   1,05%)

         - Tháng 8:  -1,19 %  (VNIndex:   1,38%)

         - Tháng 7:  -0,20 %  (VNIndex: - 6,99%)

         - Tháng 6:  7,56 %   (VNIndex:   6,67%)

         - Tháng 5:  8,88 %   (VNIndex: - 6,25%)

         - Tháng 4:  5,75 %   (VNIndex:   18,22%)

         - Tháng 3:  1,27 %   (VNIndex:   1,97%)

         - Tháng 2:  4,71 %   (VNIndex:   10,59%)

         - Tháng 1:  2,15 %   (VNIndex: - 4,28%)

3. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

        - Tỷ lệ cổ phiếu: 65,7%
        - Tỷ lệ tiền:         34,3%

Quý nhà đầu tư quan tâm, vui lòng đăng ký nhận Danh mục Cerbersi để nhận thông báo trạng thái Mua Bán mới nhất của Danh mục Cerbersi.

1 thg 8, 2021

Tỷ suất lợi nhuận Danh mục Cerbersi 7 tháng đầu năm 2021 đạt 30,32% cao hơn VNIndex 11,44%

0 đánh giá

Diễn biến tiêu biểu tháng 7:

Với việc bản ra cổ phiếu kịp thời vào đầu tháng 7, Danh mục Cerbersi đã tránh được ảnh hưởng nặng của những đợt bán tháo giảm sâu của thị trường trong tháng 7 (VNIndex giảm 170 điểm).

Sau những nhip giảm sâu, mô hình định lượng Cerbersi cho tín hiệu MUA, giúp vững tâm giải ngân trong bão và mua lại cổ phiếu và 12/7/2021 và 20 đến 23/7/2021 giúp Danh mục Cerbersi duy trì được hiệu suất đầu tư tốt so với chỉ số VNIndex.

Tổng kết 7 tháng đầu năm 2021:

1. Tỷ lệ tăng trưởng của Danh mục Cerbersi 7 tháng đầu năm 2021 đạt: 30,12% 

         - Tăng trưởng của VNIndex: 18,68

         - Tăng trưởng cao hơn VNIndex: 11,44%

2. Tỷ lệ tăng trưởng của Danh mc Cerbersi qua các tháng:

         - Tháng 7:  -0,20 %  (VNIndex: - 6,99%)

         - Tháng 6:  7,56 %   (VNIndex:   6,67%)

         - Tháng 5:  8,88 %   (VNIndex: - 6,25%)

         - Tháng 4:  5,75 %   (VNIndex:   18,22%)

         - Tháng 3:  1,27 %   (VNIndex:   1,97%)

         - Tháng 2:  4,71 %   (VNIndex:   10,59%)

         - Tháng 1:  2,15 %   (VNIndex: - 4,28%)

3. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

        - Tỷ lệ cổ phiếu: 64,8%
        - Tỷ lệ tiền:         35,2%
Quý nhà đầu tư quan tâm, Đăng ký nhận Danh mục Cerbersi để nhận thông báo trạng thái Mua Bán mới nhất của Danh mục Cerbersi qua email và tin nhắn sms.


1 thg 7, 2021

Tỷ suất lợi nhuận Danh mục Cerbersi 6 tháng đầu năm 2021 đạt 30,32%

0 đánh giá

Tổng kết 6 tháng đầu năm 2021 của Danh mục Cerbersi:

1. Tỷ lệ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2021 đạt: 30,32% 

         - Tăng trưởng của VNIndex: 27,6%

         - Tăng trưởng cao hơn VNIndex: 2,72%

2. Tỷ lệ tăng trưởng Danh mục Cerbersi qua các tháng:

         - Tháng 6:  7,56 %   (VNIndex:   6,67%)

         - Tháng 5:  8,88 %   (VNIndex: - 6,25%)

         - Tháng 4:  5,75 %   (VNIndex:   18,22%)

         - Tháng 3:  1,27 %   (VNIndex:   1,97%)

         - Tháng 2:  4,71 %   (VNIndex:   10,59%)

         - Tháng 1:  2,15 %   (VNIndex: - 4,28%)

3. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

        - Tỷ lệ cổ phiếu: 57%  
        - Tỷ lệ tiền:        43
Quý nhà đầu tư quan tâm, Đăng ký nhận Danh mục Cerbersi để nhận thông báo trạng thái Mua Bán mới nhất của Danh mục Cerbersi qua email và tin nhắn sms.


10 thg 6, 2021

Giao lưu trực tuyến: Chia sẻ kinh nghiệm thực chiến đầu tư chứng khoán dành cho nhà đầu tư F0

0 đánh giá

Thị trường chứng khoán năm nay thu hút được quá nhiều NĐT mới. Có nhiều người nhắn tin, gọi điện hỏi Thanh quá.

Thanh nhận thấy, nhu cầu của những nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường luôn mong muốn có những định hướng, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, hướng đi bài bản và dài hạn trên thị trường khắc nghiệt này.
Nên, Thanh mạnh dạn lần đầu tiên mở Zoom:
"CHIA SẺ KINH NGHIỆM THỰC CHIẾN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ F0"
vào:
9h sáng chủ nhật tuần này ngày 13/6/2021.
Zoom ID: 9960450229 (pass như trong ảnh).
Buổi này lần đầu làm và cũng chưa chắc Thanh sẽ mở zoom lần thứ 2 nên ai quan tâm thì tham gia luôn 1 thể ạ, và mọi người lưu ý vào zoom dần từ 8h45 để ổn định kịp 9h bắt đầu ạ.


3 thg 1, 2021

Tổng kết Danh mục Cerbersi năm 2020

1 đánh giá

Năm 2020 đầy biến động và thăng trầm đã khép lại. Danh mục Cerbersi vẫn luôn trung thành với cách đầu tư chắc chắn, an toàn, ổn định và kết quả cuối cùng Danh mục Cerbersi tiếp tục chiến thắng 2 chỉ số chung của thị trường là VNIndex và VN30, cụ thể:

- Danh mục có NAV +23,84% (VNIndex: +14,87%;  VN30: +21,81%)
        + Tăng trưởng cao hơn VNIndex:  8,97%
        + Tăng trưởng cao hơn VN30:        2,03%

- Tỷ lệ cổ phiếu tại ngày 31/12/2020: 25% bao gồm: E1VFVN30 (15%), FUEVFVND (10%), 
- Tỷ lệ tiền  tại ngày 31/12/2020: 75% (60% gửi tiết kiệm).  

Xin cảm ơn sự tin yêu và đồng hành của quý nhà đầu tư trong thời gian vừa qua và chúc quý nhà đầu tư cùng gia đình một năm mới 2021 thật nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Trân Trọng
Dr. Thanh Cerbersi

30 thg 11, 2020

Tổng kết Danh mục Cerbersi tháng 11/2020

2 đánh giá


Kết thúc tháng 11/2020:

1. Danh mục có NAV +19,29% (VNIndex: +4,38%;  VN30: +9,88%)
        + Tăng trưởng cao hơn VNIndex: 14,91%
        + Tăng trưởng cao hơn VN30:        9,41%
2. Thay đổi trạng thái danh mục: Không
3. Tỷ lệ cổ phiếu: 40% bao gồm: E1VFVN30 (30%), FUEVFVND (10%), 
4. Tỷ lệ tiền: 60% (gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng).  

1 thg 11, 2020

Tổng kết Danh mục Cerbersi tháng 10/2020

0 đánh giá


Kết thúc tháng 10/2020:

1. Danh mục có NAV +16,2% (VNIndex: -3,7%;  VN30: +1,53%)
        + Tăng trưởng cao hơn VNIndex: 19,89%
        + Tăng trưởng cao hơn VN30:      14,66%

2. Thay đổi trạng thái danh mục: Không

3. Tỷ lệ cổ phiếu toàn danh mục: 0%

4. Danh mục hiện tại gồm: 100% tiền, trong đó 10% để tiền mặt, 90% gửi tiết kiệm online kỳ hạn 1 tháng (lãi suất 4,25%/năm).  

Trong tháng 10, thị trường được kỳ vọng rất cao, thu hút dòng tiền nhờ Thông tin Việt Nam được tăng tỷ trọng trong rổ MSCI Frontier Markets 100, dòng tiền hướng tới các cổ phiếu thuộc VN30 nên chỉ số này tăng trưởng tốt hơn chỉ số VNIndex. 

Tuy nhiên thị trường đã có đợt điều chỉnh tương đối mạnh và cần thời gian để tiếp tục theo dõi đặc biệt đây là thời gian nhậy cảm khó lường khi 3/11/2020 là ngày bầu cử tổng thống Mỹ sẽ có những tác động lớn tới thị trường tài chính thế giới trong tuần tới và thậm chí vài tuần sau vì năm nay chưa có kết quả bầu cử tổng thống chính thức ngay trong đêm 3/11/2020 do đại dịch Covid nên có lượng lớn người dân Mỹ bầu cử qua bưu điện nên cần thời gian dài hơn để có kết quả kiểm lượng phiếu này.

27 thg 10, 2020

TOP 100 (update 16/10/2020)

0 đánh giá

 TOP 100 Cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường dựa theo điểm số Cerbersi.


30 thg 9, 2020

Tổng kết Danh mục Cerbersi 9 tháng năm 2020

0 đánh giá

Kết thúc tháng 9/2020:

1. Danh mục có NAV +15,88% (VNIndex: -5,8%;  VN30: -2,33%)
        + Tăng trưởng cao hơn VnIndex: 21,59%
        + Tăng trưởng cao hơn Vn30:      18,22%
2. Tỷ lệ cổ phiếu toàn danh mục hiện tại: 0%
3. Danh mục hiện tại gồm: 10% tiền mặt + 90% Tiền gửi tiết kiệm online Kỳ hạn 1 tháng.


5 thg 7, 2020

Tổng kết Danh mục Cerbersi 6 tháng đầu năm 2020

0 đánh giá


Trong 6 tháng đầu năm 2020: 
Danh mục Cerbersi tăng trưởng (so với đầu năm):   + 6,72% 
Trong khi: VNIndex: - 14,14%;  VN30:   -  12,35%
        + Danh mục Cerbersi tăng trưởng cao hơn VnIndex: 20,86%
        + Danh mục Cerbersi tăng trưởng cao hơn Vn30: 19,07%

4 thg 6, 2020

Chốt mẻ chứng ấp đợt dịch Covid

2 đánh giá

Cuộc vui nào rồi cũng tới lúc chia tay.
Mẻ chứng ấp khi dũng cảm mua ở đỉnh dịch Covid (26/3/2020 - 5/4/2020) và cả mẻ ôm trước khi có nhân tố N17 bất ngờ xuất hiện làm thay đổi 180 độ cục diện thị trường, hôm nay cho xuất chuồng (VnIndex 88x)

(Điểm Cerbersi cho VN30 = 6,5< 7 => BÁN)
Với kinh nghiệm 13 năm ấp chứng dạo chưa năm nào thua thị trường. Nếu nhà đầu tư nào quan tâm oánh kiểu gì mà mỗi năm chỉ xuất trận tối đa 4-5 lần, mục tiêu thắng tuyệt đối thị trường thì vui lòng liên hệ và cùng nhau mạn đàm.

1 thg 1, 2020

Tổng kết Danh mục Cerbersi năm 2019

0 đánh giá


Kính gửi Quý khách hàng!
Năm 2019 khép lại với nhiều biến động khó lường từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, các thương vụ M&A lớn, tái cấu trúc của VinGroup ... và việc tự doanh đánh xuống thị trường cơ sở để kiếm lời trên thị trường phái sinh ở những phiên đáo hạn hợp đồng (điển hành là phiên ngày 21/11/2019, tự doanh bán 800 tỷ trong phiên ATC nhắm thẳng vào các cổ phiếu VN30 khiến chỉ số này giảm 2,05%) ... khiến nhà đầu tư rất dễ say sóng choáng váng và giảm niềm tin vào thị trường.
Khép lại năm cuối cùng của thập kỷ VNIndex đóng cửa ở 960,99 điểm (tăng 68,45 điểm, mức tăng 7,67%), VN30 đóng cửa 879,06 điểm (tăng 24,07 điểm, mức tăng 2,82%).

Danh mục Cerbersi tổng kết năm 2019 tương đồng với chỉ số VNIndex, đạt tăng trưởng 7,68%, tuy không cao được như kỳ vọng nhưng với bối cảnh thị trường chung thì cũng là kết quả khá tốt khi tăng trưởng của Danh mục Cerbersi cao hơn VN30 4,86%.

Năm 2019 kết thúc, Thanh xin gửi lời cảm ơn tới quý khách đã đồng hành cùng Thanh trong năm 2019 đầy khó khăn vừa qua của thị trường.
Nhân dịp năm mới 2020, thập kỷ mới 2y, Thanh xin kính chúc quý khách cùng gia đình một năm mới với thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 
Trân trọng.
TS. PHẠM ĐỨC THANH
Nhà đầu tư định lượng
Tác giả mô hình đầu tư định lượng Cerbersi

31 thg 12, 2019

Tổng hợp các Báo cáo Danh mục Cerbersi năm 2019

0 đánh giá
Tổng hợp các báo cáo trạng thái Danh mục Cerbersi năm 2019 dựa trên mô hình đầu tư định lượng Cerbersi.

THÁNG 12:

Danh mục Cerbersi (update Thứ 3, 31/12/2019)   (NAV: + 7,68%)

_____________________________________

Danh mục Cerbersi (update Thứ 6, 27/12/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 3, 24/12/2019)
_____________________________________

Danh mục Cerbersi (update Thứ 6, 13/12/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 5, 12/12/2019)
_____________________________________

Danh mục Cerbersi (update Thứ 3, 10/12/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 2, 09/12/2019)
_____________________________________

Danh mục Cerbersi (update Thứ 5, 05/12/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 4, 04/12/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 3, 03/12/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 2, 02/12/2019)
_____________________________________

THÁNG 11:

Danh mục Cerbersi (update Thứ 6, 29/11/2019)   (NAV: + 7,79%)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 4, 27/11/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 2, 25/11/2019)
_____________________________________

Danh mục Cerbersi (update Thứ 5, 21/11/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 4, 20/11/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 2, 18/11/2019)
_____________________________________

Danh mục Cerbersi (update Thứ 6, 15/11/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 5, 14/11/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 4, 13/11/2019)
_____________________________________

Danh mục Cerbersi (update Thứ 6, 08/11/2019)
_____________________________________

Danh mục Cerbersi (update Thứ 6, 01/11/2019)
_____________________________________

THÁNG 10:


Danh mục Cerbersi (update Thứ 4, 09/10/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 3, 08/10/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 2, 07/10/2019)
_____________________________________

Danh mục Cerbersi (update Thứ 6, 04/10/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 4, 02/10/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 3, 01/10/2019)
_____________________________________


THÁNG 9:


Danh mục Cerbersi (update Thứ 4, 11/9/2019)
_____________________________________

Danh mục Cerbersi (update Thứ 6, 6/9/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 4, 4/9/2019)
_____________________________________

THÁNG 8:


Danh mục Cerbersi (update Thứ 5, 29/8/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 3, 27/8/2019)
_____________________________________

Danh mục Cerbersi (update Thứ 6, 23/8/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 4, 21/8/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 3, 20/8/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 2, 19/8/2019)
_____________________________________

Danh mục Cerbersi (update Thứ 6, 16/8/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 5, 15/8/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 4, 14/8/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 2, 12/8/2019)
_____________________________________

Danh mục Cerbersi (update Thứ 6, 09/8/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 5, 08/8/2019) 

Danh mục Cerbersi (update Thứ 3, 06/8/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 2, 05/8/2019)   
_____________________________________

Danh mục Cerbersi (update Thứ 6, 02/8/2019 (Version 10)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 5, 01/8/2019)
_____________________________________

THÁNG 7:

Danh mục Cerbersi (update Thứ 6, 26/7/2019)
_____________________________________

Danh mục Cerbersi (update Thứ 6, 19/7/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 5, 18/7/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 3, 16/7/2019)
_____________________________________

Danh mục Cerbersi (update Thứ 6, 12/7/2019)

Danh mục Cerbersi (update Thứ 3, 9/7/2019)
_____________________________________

Danh mục Cerbersi (update Thứ 6, 05/7/2019)
_____________________________________

(c)  Mô hình đầu tư định lượng Cerbersi 

31 thg 12, 2018

Tổng kết Danh mục Cerbersi năm 2018

0 đánh giá

Kính gửi Quý khách hàng!

Năm 2018 khép lại với nhiều khó khăn của thị trường, khi thị trường chung có VNIndex giảm 91,7 điểm (giảm 9,32%), VN30 giảm 137,73 điểm (giảm 13,87%) và 100% các Quỹ đầu tư đều thua lỗ trong năm 2018.

Danh mục Cerbersi tổng kết năm 2018, đạt tăng trưởng 8,63%, tuy không cao được như kỳ vọng nhưng với bối cảnh thị trường chung thì cũng là kết quả khá tốt khi tăng trưởng của Danh mục Cerbersi cao hơn VNIndex 17,95% và cao hơn VN30 là 22,51%.

Năm 2018 kết thúc, Thanh xin gửi lời cảm ơn tới quý khách đã đồng hành cùng Thanh trong năm 2018 đầy khó khăn vừa qua của thị trường.

Nhân dịp, năm mới 2019 sắp tới, Thanh xin kính chúc quý khách cùng gia đình một năm mới với thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Trân trọng.

TS. PHẠM ĐỨC THANH
Nhà đầu tư định lượng
Tác giả mô hình đầu tư định lượng Cerbersi

 

4 thg 12, 2018

Hướng dẫn sử dụng Danh mục Cerbersi1. "CERBERSI" là mô hình đầu tư định lượng dựa trên sự kết hợp định lượng giữa: phân tích cơ bảnphân tích kỹ thuật kết hợp cùng các triết lý của (1) phương pháp đầu tư giá trị, (2) phương pháp đầu tư chỉ số, (3) phương pháp đầu tư lướt sóng, (4) phương pháp đầu tư bám theo tỷ phú, mục tiêu đạt lợi nhuận đều đặn trung bình 15% - 25%/năm.
CERBERSI là tập hợp các chữ cái đầu viết tắt của các yếutố quan trọng nhất cấu thành nên mô hình đầu tư định lượng Cerbersi như các yếu tổ cơ bản: (Vốn hóa, đẳng cấp cổ phiếu, EPS, EPS tương lai, ROE, ROA, ROCE, Giá trị sổ sách, Cổ tức, Dòng tiền ra vào cổ phiếu, Ảnh hưởng của mua ròng/bán ròng của khối ngoại, tỷ lệ nợ, khối lượng giao dịch đột biến ...) và các tín hiệu kỹ thuật được lồng ghép định lượng trong mô hình.
2. “DANH MỤC CERBERSI" sử dụng mô hình đầu tư định lượng Cerbersi với mục tiêu đạt lợi nhuận đều đặn trung bình 20% - 25%/năm. Danh mục Cerbersi không phân tích lằng nhằng, mà được trình bày gói gọn trong 1 tờ giấy A4 và đi thẳng vào hành động với các vấn đề sau:
1. Danh sách 20 mã được đánh giá và xếp hạng cao nhất trong hơn 700 mã của 2 sàn dựa trên mô hình đầu tư định lượng Cerbersi.
2. Đưa ra trạng thái đối với từng mã (Mua / Giữ Cổ phiếu / Bán / Giữ Tiền).
3. Thời điểm (ngày) mua và bán cụ thể.
4. Giá cắt lỗ, Giá tham khảo chốt lời trong tháng của những cổ phiếu đã mua
5. Tỷ trọng cổ phiếu của từng mã và của toàn danh mục.
6. Ghi chú ngày Giao dịch không hưởng quyền và quyền của từng cổ phiếu trong Danh mục.
3. DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH CERBERSI
Dữ liệu chuẩn xác và chuyên sâu đóng vài trò vô cùng quan trọng chi phối đến tính đúng đắn trong quyết định đầu tư. Do vậy, toàn bộ số liệu Cerbersi sử dụng để tính toán được lấy từ FIINPRO PLATFORM - Hệ thống Dữ liệu tài chính toàn diện và chuyên sâu nhất về Việt Nam (http://fiinpro.com) với phí dịch vụ lấy dữ liệu là 9.000.000 vnđ/tháng.
4. GIẢI THÍCH Ý NGHĨA MỘT SỐ CỘT TRONG DANH MỤC CERBERSI
- Cột Thứ hạng Cerbersi:  nêu xếp hạng của cổ phiếu đó (theo mô hình Cerbersi) so với toàn bộ hơn 1500 mã trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCOM. Trong cùng một ngành thì mã có thứ hạng nhỏ nên ưu tiên hơn mã có thứ hạng lớn.
- Cột Ngũ hành: nói lên mệnh của cổ phiếu đó.
- Cột Trạng thái: bao gồm các trạng thái:
  MUA
Thời điểm xác nhận tín hiệu MUA MỚI cổ phiếu đó, có thể mua sau 1 đến tối đa 2 ngày
BÁN 
Thời điểm xác nhận tín hiệu BÁN cổ phiếu đó, có thể bán sau 1 đến tối đa 2 ngày
GIỮ CỔ PHIẾU
CP sau khi Mua, vẫn giữ xu thế tăng nên tiếp tục GIỮ CỔ PHIẾU, KHÔNG MUA MỚI
CHỜ CỔ PHIẾU THƯỞNG VỀ
Cổ phiếu sau khi lăn chốt nhận quyền (cp thưởng, quyền mua cp) thì bán hết có sẵn, chỉ giữ lại cổ phiếu thưởng sắp về.
GIỮ TIỀN
Cổ phiếu sau khi Bán, vẫn giữ xu thế giảm nên tiếp tục GIỮ TIỀN
- Cột Ngày xác nhận Mua/Bán: là ngày xác nhận tín hiệu Mua/Bán cổ phiếu
- Cột Gía gồm:
           + Gía Mua/Bán: là giá nên mua hoặc bán ở thời điểm tín hiệu xác nhận
+ Gía Cắt lỗ: là giá bán cắt lỗ khi cổ phiếu sau khi mua bị giảm giá.
         + Gía Bảo vệ lãi: là giá bán cổ phiếu khi cổ phiếu sau khi mua tăng giá nhưng sau đó lại quay đầu giảm giá, thì cần hiện thực hóa lợi nhuận để bảo vệ lãi (tránh trường hợp cổ phiếu đang lãi lại biến thành lỗ).
         + Gía tham khảo chốt lời trong tháng: là các mức giá tham khảo trong tháng để bạn có thể chủ động hơn trong việc chốt lời. Về chốt lời, tôi không đưa ra giá cụ thể mà mô hình sẽ theo dõi khi nào tín hiệu xác nhận qua đỉnh, thì ra tín hiệu BÁN thôi (việc này giúp có thể nuôi lãi dài được ở một số mã tăng tốt).
- Cột Thay đổi:
            + Sau khi Mua: Nói lên lợi nhuận của mã đó sau khi mua
            + Sau khi Bán: Nói lên sự  điều chỉnh giá của cổ phiếu sau khi bán.
- Cột Tỷ lệ cổ phiếu: Nói lên tỷ lệ 1 mã cổ phiếu trong Danh mục
- Cột Ngày GDKHQ, nhận cổ tức, chốt quyền: để ghi chú lại Ngày Giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, hoặc Ngày GDKHQ chốt quyền (mua cổ phiếu phát hành thêm, nhận cổ phiếu thưởng …).
5. QUAN ĐIỂM VỀ CÁCH MUA VÀ BÁN MỘT CỔ PHIẾU KHI DANH MỤC CERBERSI CHO TÍN HIỆU
Cerbersi dùng quan điểm Mua Sau Đáy và Bán Sau Đỉnh để không phải dò đáy và đoán đỉnh, giúp lệnh tập trung, dứt khoát tại 1 thời điểm, như vậy:
- Sẽ mua khi giá qua đáy và đi lên => Đa số sẽ mua giá XANH
- Sẽ bán khi giá qua đỉnh đi xuống => Đa số sẽ bán giá ĐỎ
Việc mua giá xanh và bán giá đỏ có thể sẽ hơi ngược với cách đầu tư và thói quen của nhiều người: 
Nhiều người thích mua giá đỏ (khi giá đang xuống), càng xuống càng lỗ, giá giảm lại càng mua thêm khiến cục lỗ ngày càng to hơn.
Nhiều người thích bán giá xanh (khi giá đang lên), càng lên cao càng mất hàng khiến lãi càng ngày càng ít. Nguy hiểm nhất là khi mất hàng, thấy giá càng ngày càng tăng => tiếc => mua lại => thì lại vào vùng đỉnh....
Do vậy, khi Danh mục Cerbersi cho tín hiệu MUA. Đặc biệt là các mã tăng giá nhanh và mạnh thì có thể canh giá lân cận giá Danh mục báo MUA để mua, nếu giá đó không mua được thì cứ mạnh dạn đặt mua giá ATC là nhàn nhất, không phải suy nghĩ về giá và chắc chắn mình mua được hàng theo khối lượng dự kiến, và giá đó yên tâm chính xác là giá đóng cửa của cổ phiếu (sẽ không phải lo mua hớ so với giá cuối phiên). 
Tương tự, với trường hợp bán cũng như vậy.
Thực tế, khoảng 50% số lệnh của tôi cũng đều là lệnh mua/bán ATC.
6. PHỤ LỤC NGŨ HÀNH TRONG CHỨNG KHOÁN
Chúc bạn đầu tư thành công và hiệu quả! 

TS. Phạm Đức Thanh
Tác giả mô hình Đầu tư định lượng Cerbersi
Tác giả Danh mục Cerbersi