.

1 thg 3, 2022

Tăng trưởng Danh mục Cerbersi 2 tháng năm 2022 đạt 4,64% cao hơn VNIndex 5,18%

0 đánh giá

Tổng kết đến 28/2/2022:

1. Tăng trưởng của Danh mục Cerbersi  2 tháng năm 2022 đạt: 4,64 % 

Tăng trưởng của VnIndex: -0,54 % 

Tăng trưởng của VN30:     -1,21 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của VnIndex+ 5,18 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của Vn30:       5,84 %

2. Tăng trưởng của Danh mc Cerbersi qua các tháng:

- Tháng 2/2022:  + 3,57 %  (VNIndex:   + 0,75%)

- Tháng 1/2022:  1,07 %  (VNIndex:   - 1,29%)

3. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

- Tỷ lệ cổ phiếu: 63,6 %
- Tỷ lệ tiền:         36,4 %

Quý nhà đầu tư quan tâm, vui lòng đăng ký nhận Danh mục Cerbersi để nhận thông báo trạng thái Mua Bán mới nhất của Danh mục Cerbersi.

0 đánh giá:

Đăng nhận xét