.
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kết quả đầu tư của các Quỹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kết quả đầu tư của các Quỹ. Hiển thị tất cả bài đăng

9 thg 8, 2020

27 thg 6, 2020

11 thg 9, 2019

Kết quả đầu tư các Quỹ (update 11/9/2019)

0 đánh giá

1. CẬP NHẬT NAV (đơn vị: đồng)

26 thg 7, 2019

Kết quả đầu tư các Quỹ (update 26/7/2019)

0 đánh giá

1. CẬP NHẬT NAV (đơn vị: đồng)

12 thg 7, 2019

Kết quả đầu tư các Quỹ (update 12/7/2019)

1. CẬP NHẬT NAV (đơn vị: đồng)

1 thg 5, 2019

Cập nhật hoạt động quỹ VFM (Ngày báo cáo: 26/4/2019)

0 đánh giá
So với đầu năm 2019, tăng trưởng cao nhất trong các Quỹ của VFM là VFMVF4 đạt tăng trưởng 4,16% và thấp nhất là VFMVFB đạt tăng trưởng 2,49%.

19 thg 4, 2019

Kết quả đầu tư các Quỹ (update 19/4/2019)

1. CẬP NHẬT NAV (đơn vị: đồng)

26 thg 12, 2018

Kết quả đầu tư của các Quỹ (update 25/12/2018)

Cập nhật kết quả đầu tư của các Quỹ trên thị trường update đến ngày 25/12/2018.
Năm 2018, thực sự khó khăn với toàn thị trường nói chung và đặc biệt với các Quỹ nói riêng khi 100% các quỹ hiện đang thua lỗ, (trừ quỹ VFF là quỹ đầu tư trái phiếu nên dùng VNIndex để so sánh không mang lại sự tương quan hợp lý).

17 thg 12, 2018

Kết quả đầu tư của các Quỹ (update 17/12/2018)

Cập nhật kết quả đầu tư của các Quỹ trên thị trường update đến ngày 17/12/2018.
Năm 2018, thực sự khó khăn với toàn thị trường nói chung và đặc biệt với các Quỹ nói riêng khi 100% các quỹ hiện đang thua lỗ, (trừ quỹ VFF là quỹ đầu tư trái phiếu nên dùng VNIndex để so sánh không mang lại sự tương quan hợp lý).