.

1 thg 5, 2019

Cập nhật hoạt động quỹ VFM (Ngày báo cáo: 26/4/2019)

0 đánh giá
So với đầu năm 2019, tăng trưởng cao nhất trong các Quỹ của VFM là VFMVF4 đạt tăng trưởng 4,16% và thấp nhất là VFMVFB đạt tăng trưởng 2,49%.
0 đánh giá:

Đăng nhận xét