.

30 thg 9, 2023

Tăng trưởng Danh mục Cerbersi năm 2023 (update 29/9/2023)

0 đánh giá

 Tổng lợi nhuận năm 2023 (đến 29/9/2023):

Danh mục Cerbersi tăng trưởng: 19,74     

VNIndex tăng trưởng: 14,59%   => Danh mục tăng trưởng cao hơn với VnIndex: 5,15%

VN30 tăng trưởng: 16,02%        => Danh mục tăng  trưởng cao hơn với VN30: 3,72%

Tỷ trọng cổ phiếu: 80%


Đăng ký nhận Danh mục Cerbersi tại đây 


0 đánh giá:

Đăng nhận xét