.

1 thg 1, 2024

Tăng trưởng Danh mục Cerbersi năm 2023

0 đánh giá

1. Tổng lợi nhuận năm 2023, Danh mục Cerbersi tăng trưởng: 22,77%   

     + VN-Index tăng trưởng: 12,19%  => Danh mục tăng trưởng cao hơn Vn-Index: 10,59%

     + VN30 tăng trưởng: 10,21%        => Danh mục tăng  trưởng cao hơn VN30:      10,21%


2. Danh mục Cerbersi đạt Lợi nhuận đầu tư tăng gấp 1,87 lần so với VN-Index năm 2023.


3. Danh mục Cerbersi đạt Lợi nhuận đầu tư trung bình (CAGR) trong 10 năm gần nhất là 15,0%/năm, gấp 1,85 lần so với VN-Index.0 đánh giá:

Đăng nhận xét