.

29 thg 1, 2022

Danh mục Cerbersi tháng 1/2022 tăng trưởng 1,07% cao hơn VnIndex 2,36%

0 đánh giá

Tổng kết tháng 1 năm 2022:

1. Tăng trưởng của Danh mục Cerbersi  tháng 1/2022 đạt: 1,07 % 

         - Tăng trưởng của VnIndex: -1,29 % 

         - Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của VnIndex: 2,36 %

2. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

        - Tỷ lệ cổ phiếu: 93,9 %
        - Tỷ lệ tiền:          6,1 %

Quý nhà đầu tư quan tâm, vui lòng đăng ký nhận Danh mục Cerbersi để nhận thông báo trạng thái Mua Bán mới nhất của Danh mục Cerbersi.

0 đánh giá:

Đăng nhận xét