.

3 thg 5, 2022

Tăng trưởng Danh mục Cerbersi 4 tháng năm 2022 đạt 7,47% cao hơn VNIndex 16,24%

0 đánh giá

Tổng kết đến 29/4/2022:

Tháng 4/2022 đầy khó khăn khép lại với mức giảm điểm của VnIndex lên tới 269 điểm từ 1530 trong ngày 4/4/2022 về min 1261 trong ngày 26/4/2022. 

Trong tháng 4, Danh mục đã bán và hạ tỷ trọng cổ phiếu kịp thời về 50% trong ngày 5/4/2022 ở vùng VnIndex 1520 điểm là một quyết định chính xác giúp Danh mục có tiền mặt để có thể mua lại vào ngày 25/4/2022 khi thị trường chung giảm điểm mạnh mẽ và bất ngờ nên giúp Danh mục duy trì hiệu suất đầu tư vượt trội so với VnIndex và VN30.  Cụ thể:

1. Tăng trưởng của Danh mục Cerbersi  4 tháng năm 2022 đạt: 7,47 % 

Tăng trưởng của VnIndex: -8,78 % 

Tăng trưởng của VN30:     -7,71 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của VnIndex:  + 16,24 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của Vn30:       + 15,18 %

2. Tăng trưởng của Danh mc Cerbersi qua các tháng:

- Tháng 4/2022:  + 0,67 %  (VNIndex:   8,37%)

- Tháng 3/2022:  + 2,15 %  (VNIndex:   + 0,13%)

- Tháng 2/2022:  + 3,57 %  (VNIndex:   + 0,75%)

- Tháng 1/2022:  1,07 %  (VNIndex:   - 1,29%)

3. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

- Tỷ lệ cổ phiếu: 100 %

- Tỷ lệ tiền:         0% Quý nhà đầu tư quan tâm, vui l
òng đăng ký nhận Danh mục Cerbersi để nhận thông báo trạng thái Mua Bán mới nhất của Danh mục Cerbersi.


0 đánh giá:

Đăng nhận xét