.

1 thg 4, 2022

Tăng trưởng Danh mục Cerbersi 3 tháng năm 2022 đạt 6,79% cao hơn VNIndex 7,2%

0 đánh giá

Tổng kết đến 31/3/2022:

1. Tăng trưởng của Danh mục Cerbersi  3 tháng năm 2022 đạt: 6,79 % 

Tăng trưởng của VnIndex: -0,41 % 

Tăng trưởng của VN30:     -1,77 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của VnIndex:  + 7,2 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của Vn30:       + 8,56 %

2. Tăng trưởng của Danh mc Cerbersi qua các tháng:

- Tháng 3/2022:  + 2,15 %  (VNIndex:   + 0,13%)

- Tháng 2/2022:  + 3,57 %  (VNIndex:   + 0,75%)

- Tháng 1/2022:  1,07 %  (VNIndex:   - 1,29%)

3. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

- Tỷ lệ cổ phiếu: 95,5 %

- Tỷ lệ tiền:         4,5 % Quý nhà đầu tư quan tâm, vui l
òng đăng ký nhận Danh mục Cerbersi để nhận thông báo trạng thái Mua Bán mới nhất của Danh mục Cerbersi.


0 đánh giá:

Đăng nhận xét