.
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bot CerbersiX. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bot CerbersiX. Hiển thị tất cả bài đăng

2 thg 11, 2023

Tăng trưởng Bot CerbersiX năm 2023 (update 31/10/2023)

0 đánh giá

- Tổng lợi nhuận tăng trưởng đến 31/10/2023 đạt: 35,9 % (theo App Exness Social Trading)

- Lợi nhuận tăng trưởng trong tháng 10/2023 đạt: 26,76 % (theo App Exness Social Trading)

- Điểm rủi ro: 7/10 điểm

- Độ tin cậy giao dịch cao:  71/100 điểm

- Tổng Số lệnh đã giao dịch:  2329 lệnh 

- Trung bình số lệnh giao dịch/ngày:  13,8 lệnh/ngày


Mở tài khoản giao dịch tai đây

Xem trực tiếp tài khoản giao dịch tại đây.1 thg 9, 2023

Tăng trưởng Bot CerbersiX năm 2023 (update 31/8/2023)

0 đánh giá

- Tổng lợi nhuận tăng trưởng hết tháng 8/2023 đạt: 31 % (theo App Exness Social Trading)

- Lợi nhuận tăng trưởng trong tháng 8/2023 đạt: 7,14 % (theo App Exness Social Trading)

- Điểm rủi ro thấp: 2/10 điểm

- Độ tin cậy giao dịch cao:  89/100 điểm

- Tổng Số lệnh đã giao dịch:  1431 lệnh

- Số lệnh giao dịch trong tháng 8:  426 lệnh => Trung bình giao dịch:  18,5 lệnh/ngày


 Mở tài khoản giao dịch tai đây

Xem trực tiếp tài khoản giao dịch tại đây.


1 thg 8, 2023

Tăng trưởng Bot CerbersiX năm 2023 (update 31/7/2023)

0 đánh giá

Tổng lợi nhuận tăng trưởng hết tháng 7/2023 đạt: 21 % (theo App Exness Social Trading)

Với Điểm rủi ro trung bình: 5/10 điểm

Độ tin cậy giao dịch cao:  89/100 điểm

Mở tài khoản giao dịch tai đây
Xem trực tiếp tài khoản giao dịch tại đây.
2 thg 7, 2023

Tăng trưởng Bot CerbersiX năm 2023 (update 30/6/2023)

0 đánh giá

Tổng lợi nhuận tăng trưởng hết tháng 6/2023 đạt: 15,48 % (theo App Exness Social Trading)

Với Điểm rủi ro cực thấp: 1/10 điểm

Độ tin cậy giao dịch cao:  98/100 điểm


Mở tài khoản giao dịch tai đây
Xem trực tiếp tài khoản giao dịch tại đây.

1 thg 6, 2023

Tăng trưởng Bot CerbersiX năm 2023 (update 31/5/2023)

0 đánh giá

Tổng lợi nhuận tăng trưởng hết tháng 5/2023 đạt: 16,16% (theo Mql5)

Với Điểm rủi ro cực thấp: 1/10

Độ tin cậy giao dịch cao: 97 điểm/100 điểmMở tài khoản giao dịch tai đây
Xem trực tiếp tài khoản giao dịch tại đây.

24 thg 5, 2023

Giới thiệu Bot CerbersiX 1368

0 đánh giá

1. Hệ thống giao dịch bằng Bot, chỉ giao dịch duy nhất cặp ngoại tệ thông dụng nhất thế giới là EUR/USD.
2. Hệ thống sử dụng 8 chiến lược giao dịch kết hợp "swing trade" và "grid trade" với cơ chế gỡ lệnh linh hoạt tùy điều kiện thị trường.
3. Hệ thống này dành riêng cho những khách hàng muốn đầu tư an toàn, không lo mất vốn, kiên nhẫn đi chậm ăn chắc mặc bền, kê cao gối ngủ.
4. Hệ thống này Không phù hợp với khách hàng kỳ vọng muốn ăn bằng lần sau một hai tháng.
5. Lợi nhuận được đặt ở mức: 5%/tháng.
6. Các lệnh của hệ thống có tỷ lệ thắng ít nhất là 70%.
7. Độ tin cậy giao dịch cao, trên 70 điểm (điểm cao nhất là 100 điểm)
8. Điểm rủi ro thấp, từ 1 đến 4 điểm (rủi ro nhất là 10 điểm).
9. Hoa hồng khách hàng phải trả khi hệ thống đem lại lợi nhuận, được đặt ở mức rất thấp: 5% của lợi nhuận (thông thường từ 15% đến 25%).
Link chiến lược công khai trên Exness: https://www.social-trading.club/strategy/11890620

29 thg 4, 2023

Tăng trưởng bot CerbersiX tháng 4 năm 2023

0 đánh giá

Tổng lợi nhuận tăng trưởng hết tháng 4/2023 đạt: 13,41%

Độ tin cậy giao dịch cao: 95 điểm/100 điểm


Mở tài khoản giao dịch tai đây
Xem trực tiếp tài khoản giao dịch tại đây.

1 thg 4, 2023

Tăng trưởng bot CerbersiX tháng 3 năm 2023

0 đánh giá
Mở tài khoản giao dịch tai đây
Xem trực tiếp tài khoản giao dịch tại đây.

6 thg 7, 2022