.

2 thg 8, 2020

Hướng dẫn đặt lệnh Mua Bán trên App Alpha Trading

0 đánh giá

1. Thời gian đặt lệnh chứng khoán: 

Bắt đầu từ 9h00 đến 14h45, nghỉ trưa từ 11h30’ đến 13h00. Cụ thể:

Sàn HSX (Hồ Chí Minh):

     Phiên mở cửa (ATO): 9h00-9h15

     Phiên liên tục buổi sáng: 9h15-11h30

     Phiên liên tục chiều: 13h00-14h30

     Phiên đóng cửa (ATC): 14h30-14h45

Sàn HNX (Hà Nội):

     Buổi sáng: Phiên liên tục kéo dài 9h00-11h30

     Buổi chiều: Tương tự sàn HSX.


2. Các lệnh thường sử dụng ở các phiên giao dịch:

     Tại phiên định kỳ: lệnh ATO, ATC được ưu tiên trước

     Tại phiên liên tục: lệnh thị trường MP được ưu tiên trước.

     Lệnh thường dùng nhất: Lệnh LO – thích mua bán giá nào thì đặt giá đó.


3. Cách đặt lệnh Mua/Bán:

Từ "Danh sách theo dõi" ví dụ như dưới đây, cần thực hiện giao dịch mã cổ phiếu nào thì nhấp vào mã cổ phiếu đó:4. Lệnh LO - Lệnh giới hạn

Lệnh LO – (Limit Order) là lệnh mua bán cổ phiếu tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.

Lệnh LO ghi giá cụ thể, hiệu lực từ khi đặt lệnh đến hết ngày giao dịch hoặc đến khi lệnh bị hủy bỏ. Ai mua giá cao hơn thì được ưu tiên đặt trước, ai bán giá thấp hơn thì được ưu tiên đặt trước.


Ví dụ 1: MUA E1VFVN30, giá 13.6, khối lượng 1000 cổ phiếu 


Ví dụ 2: BÁN E1VFVN30, giá 14, khối lượng 10000 cổ phiếu 

5. Lệnh MP - Lệnh thị trường: 

Lệnh thị trường là lệnh mua bán ở bất cứ giá nào tại thời điểm giao dịch.

Bên mua chấp nhận mua với bất cứ giá nào

Bên bán chấp nhận bán với bất cứ giá nào

Được sử dụng trong phiên giao dịch liên tục


6. Lệnh ATO, ATC –  giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định 

Lệnh ATO (At The Openning) xác định giá khởi đầu trong phiên mở cửa, bản chất  giống lệnh thị trường nhưng chỉ ở phiên mở cửa.

Lệnh ATC (At The Closing) xác định giá kết thúc ngày trong phiên đóng cửa, giống lệnh thị trường nhưng chỉ ở phiên đóng cửa.

Lệnh ATO và lệnh ATC chỉ áp dụng trong phiên giao dịch định kỳ (14h30 - 14h45).


Ví dụ 3: MUA E1VFVN30, giá ATC, khối lượng 1000 cổ phiếu


Ví dụ 4: BÁN FUEVFVND, giá ATC, khối lượng 10000 cổ phiếu


0 đánh giá:

Đăng nhận xét