.

30/11/2020

Tổng kết Danh mục Cerbersi tháng 11/2020

2 đánh giá


Kết thúc tháng 11/2020:

1. Danh mục có NAV +19,29% (VNIndex: +4,38%;  VN30: +9,88%)
        + Tăng trưởng cao hơn VNIndex: 14,91%
        + Tăng trưởng cao hơn VN30:        9,41%
2. Thay đổi trạng thái danh mục: Không
3. Tỷ lệ cổ phiếu: 40% bao gồm: E1VFVN30 (30%), FUEVFVND (10%), 
4. Tỷ lệ tiền: 60% (gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng).  

2 đánh giá:

Thao Duong nói...
16:06, 03/12/2020

Mình cảm ơn Thanh, mình đang tuân thủ tuyệt đối tư vấn của bạn. 2 mã bạn tư vấn đều đang rất hiệu quả!

Do Thi Nhan nói...
16:08, 03/12/2020

Cảm ơn bác chỉ đường, bọn em chỉ việc theo.

Đăng nhận xét