.

1 thg 7, 2021

Tỷ suất lợi nhuận Danh mục Cerbersi 6 tháng đầu năm 2021 đạt 30,32%

0 đánh giá

Tổng kết 6 tháng đầu năm 2021 của Danh mục Cerbersi:

1. Tỷ lệ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2021 đạt: 30,32% 

         - Tăng trưởng của VNIndex: 27,6%

         - Tăng trưởng cao hơn VNIndex: 2,72%

2. Tỷ lệ tăng trưởng Danh mục Cerbersi qua các tháng:

         - Tháng 6:  7,56 %   (VNIndex:   6,67%)

         - Tháng 5:  8,88 %   (VNIndex: - 6,25%)

         - Tháng 4:  5,75 %   (VNIndex:   18,22%)

         - Tháng 3:  1,27 %   (VNIndex:   1,97%)

         - Tháng 2:  4,71 %   (VNIndex:   10,59%)

         - Tháng 1:  2,15 %   (VNIndex: - 4,28%)

3. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

        - Tỷ lệ cổ phiếu: 57%  
        - Tỷ lệ tiền:        43
Quý nhà đầu tư quan tâm, Đăng ký nhận Danh mục Cerbersi để nhận thông báo trạng thái Mua Bán mới nhất của Danh mục Cerbersi qua email và tin nhắn sms.


0 đánh giá:

Đăng nhận xét