.

20 thg 10, 2021

Thị trường chứng khoán giống như tình dục ...

0 đánh giá

 Khi VNIndex tăng lên vùng 1400 điểm (20/10/2021) nhớ tới câu này:0 đánh giá:

Đăng nhận xét