.

7 thg 4, 2022

SSI Reseach: Dự báo thay đổi danh mục VNDiamond Index kỳ Q2/2022

0 đánh giá

Theo SSI Reseach, bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ Q2.2022 với một số mốc thời gian đáng chú ý sau: 

                    Ngày chốt số liệu: 31/3/2022

                    Ngày công bố: 18/4/2022

                    Ngày hoàn thành cơ cấu danh mục: 29/4/2022

                    Ngày chỉ số mới có hiệu lực: 4/5/2022

Chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Với số liệu chốt ngày 31/3/2022, chúng tôi dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có các thay đổi như sau:

  • KDH, NLG có thể bị loại khỏi chỉ số do tỷ lệ FOL giảm mạnh.
  • CTD có thể bị loại khỏi chỉ số do có P/E > 3 lần P/E bình quân
  • OCB có thể được thêm vào chỉ số do đã thỏa mãn các điều kiện yêu cầu.
  • HCM, DHC  MSN có thể được thêm vào để duy trì tối thiểu 8 cổ phiếu ngoài ngành Ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất.
  • VPB sẽ bị giảm mạnh tỷ trọng do hệ số wFOL bị điều chỉnh giảm.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 15.500 tỷ đồng. Chúng tôi ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau:0 đánh giá:

Đăng nhận xét