.

20 thg 10, 2010

Phương pháp mua VN Index

1 đánh giá

1 đánh giá:

Dr. Thanh Cerbersi nói...
11:05 27/10/2011

Nhà đầu tư mới muốn tham gia thị trường. Theo tôi đầu tiên hãy đọc cuốn sách "dân gian" truyền mạng "SAI LẦM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NHỎ". Ở đó hội tụ đủ các sai lầm cơ bản, kinh điển mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng mắc phải. Ngay cả nhũng NĐT kinh nghiệm trước các cán dỗ của trị trường đôi khi vẫn đánh mất mình và lai mắc phải sai lầm.
Chúc mọi người thành công!

Đăng nhận xét