.

26 thg 9, 2013

Đầu tư giá trị là gì?

0 đánh giá
Warren Buffett năm 1977 (khi đó ông 47 tuổi)
 "ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ là MUA cổ phiếu khi THỊ GIÁ nằm dưới GIÁ TRỊ NỘI TẠI một khoảng BIÊN ĐỘ AN TOÀN và BÁN ra khi thị giá vượt GIÁ TRỊ NỘI TẠI".

Theo nguyên lý trên thì cần giải thích 3 khái niệm chính sau:

1. Giá trị nội tại (Intrinsic Value): cổ phiếu của một công ty có giá trị gốc, giá trị này có thể bằng hoặc khác với thị giá mà cổ phiếu đang được giao dich trên thị trường. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của nhà đầu tư giá trị là xác định được giá trị nội tại của một cổ phiều.

2. Biên độ an toàn (Margin of Safety):  khoảng từ 20% - 30% so với giá trị nội tại. Đây được coi như sự bảo đảm trước tính khí thất thường của NGÀI THỊ TRƯỜNG.

3. Ngài thị trường (Mr Market): Thị trường giống như một người bị cảm xúc chi phối rất mạnh. Có những lúc Ngài vui vẻ lạc quan rồi thỏa mãn nên Ngài chào mua cổ phiếu với giá rất cao nhưng cũng có lúc Ngài nghi ngờ rồi bi quan rồi sợ hãi thì lại bán cổ phiếu đi với giá rất thấp.Chính tính khí thất thường này của Ngài là cơ hội để những nhà đầu tư giá trị nắm lấy.

Lúc này xin nhắc lại câu nói kinh điển của Sir John Templeton: "Thị trường giá lên sinh ra trong bi quan, lớn lên trong nghi ngờ, trưởng thành trong lạc quan và chết đi trong sự thỏa mãn".

Trong khi 2 khái niệm đầu cung cấp cho chúng ta một nền tảng để đầu tư thì khái niệm cuối cùng chuẩn bị cho chúng ta về mặt tư tưởng để kiên trì đi theo phương pháp ban đầu.

Chúc các bạn thành công!

0 đánh giá:

Đăng nhận xét