.

28 thg 5, 2018

Nâng cấp mô hình đầu tư định lượng Cerbersi (version 9.0)


Với bản nâng cấp này, việc ra quyết định đầu tư: Mua/Nắm giữ/Bán được định lượng hoàn toàn và không bị chi phối bởi các đồ thị. Hay nói cách khác, việc ra quyết định giờ đây không cần phải nhìn chart (nơi có vô vàn bẫy được giăng).

Với phiên bản 9.0, toàn bộ hơn 700 mã phiếu được đánh giá, cho điểm và chọn lọc tối đa 20 cổ phiếu tốt nhất được phân thành 3 nhóm:
- Nhóm 1: Các cổ phiếu đang MẠNH (có điểm số Cerbersi > 8,0), với các cổ phiếu rơi vào nhóm này nên ưu tiên  Mua và Nắm giữ.
- Nhóm 2: Các cổ phiếu Trung Bình (có điểm số Cerbersi từ 7,0 đến 8,0), với các cổ phiếu rơi vào nhóm này nên Giữ nguyên trạng thái.
- Nhóm 3: Các cổ phiếu đang YẾU (có điểm số Cerbersi < 7,0), với các cổ phiếu rơi vào nhóm này nên ưu tiên Bán.

Hy vọng, với lần nâng cấp này, danh mục đầu tư sẽ có được cải tiến hơn nữa về hiệu suất, cũng như độ an toàn nhờ:
- Danh mục sẽ đầu tư tập trung với số lượng mã cổ phiếu ít hơn,
- Việc ra quyết định Mua/Giữ/Bán sẽ chính xác, quyết liệt hơn và hoàn toàn không phải nhìn chart.