.

2 thg 5, 2018

Tăng trưởng Danh mục đầu tư chứng khoán Cerbersi đến 27/4/2018

0 đánh giá
Đến ngày 27/4/2018, Danh mục đầu tư chứng khoán Cerbersi đạt mức tăng trưởng 6,99% so với đầu năm (1/1/2018).
Tăng cao hơn 0,28% so với tăng trưởng của VNIndex (VNIndex tăng 6,71% so với đầu năm);
Tăng cao hơn 3,44% so với tăng trưởng của chỉ số VN30 (VN30 tăng 3,55% so với đầu năm).


Ghi chú: Danh mục đầu tư chứng khoán Cerbersi gửi cho khách hàng hàng ngày, nên tăng trưởng Danh mục biến động theo ngày và chính các khách hàng có thể tự kiểm chứng tính chính xác của kết quả này.

0 đánh giá:

Đăng nhận xét