.

1 thg 5, 2021

Tỉ suất lợi nhuận tháng 4/2021 của bot CerbersiX

0 đánh giá

Tỉ suất lợi nhuận tháng 4/2021 của bot CerbersiX 246 A1000 đạt:

- Tăng trưởng tháng 4 (Month growth): 25,21%

- Tổng tỷ lệ tăng trưởng (Year Growth): 55%

- Tỷ lệ lệnh thắng (Profit trades): 67,2%

- Tỷ lệ lệnh thua (Loss trades): 32,8%

- Gông lỗ lớn nhất (Maximum drawdown): 13%


Tổng quan

Thống kê tăng trưởng


Thống kê chỉ số tài khoản Master CerbersiX


0 đánh giá:

Đăng nhận xét