.

25 thg 9, 2021

Quy tắc xây dựng chỉ số VNDiamond Index phiên bản 2.0

0 đánh giá

Chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện tái cơ cấu lớn trong kỳ Quý 4/2021 với việc đưa vào áp dụng bộ quy tắc sửa đổi phiên bản 2.0 như sau:


 + Ngày chốt số liệu:                                 30/9/2021

 + Ngày công bố:                                      18/10/2021

 + Ngày hoàn thành cơ cấu danh mục:     29/10/2021

 + Ngày chỉ số mới có hiệu lực:                1/11/2021


0 đánh giá:

Đăng nhận xét