.

21 thg 9, 2021

Ba tiêu chí chọn người của Warren Buffett

0 đánh giá

 


"Bạn phải tuyển người dựa trên 3 tiêu chí: Sự chính trực, thông minh và năng nổ. Nếu ứng viên không có điều đầu tiên thì 2 điều sau rồi sẽ giết chết bạn" 

0 đánh giá:

Đăng nhận xét