.

1 thg 12, 2023

Tăng trưởng Bot CerbersiX năm 2023 (update 30/10/2023)

0 đánh giá

- Tổng lợi nhuận tăng trưởng đến 30/11/2023 đạt: 22 % (theo App Exness Social Trading)

- Lợi nhuận tăng trưởng trong tháng 11/2023 đạt: 1,98 % (theo App Exness Social Trading)

- Điểm rủi ro thấp: 3/10 điểm

- Độ tin cậy giao dịch cao:  71/100 điểm

- Số Nhà đầu tư copy chiến lược:  10 Nhà đầu tư

- Tổng Số lệnh đã giao dịch:  2872 lệnh 

- Trung bình số lệnh giao dịch/ngày:  15,5 lệnh/ngày

- Mở tài khoản giao dịch tai đây

- Xem trực tiếp tài khoản giao dịch tại đây.0 đánh giá:

Đăng nhận xét