.

1 thg 8, 2021

Tỷ suất lợi nhuận Danh mục Cerbersi 7 tháng đầu năm 2021 đạt 30,32% cao hơn VNIndex 11,44%

0 đánh giá

Diễn biến tiêu biểu tháng 7:

Với việc bản ra cổ phiếu kịp thời vào đầu tháng 7, Danh mục Cerbersi đã tránh được ảnh hưởng nặng của những đợt bán tháo giảm sâu của thị trường trong tháng 7 (VNIndex giảm 170 điểm).

Sau những nhip giảm sâu, mô hình định lượng Cerbersi cho tín hiệu MUA, giúp vững tâm giải ngân trong bão và mua lại cổ phiếu và 12/7/2021 và 20 đến 23/7/2021 giúp Danh mục Cerbersi duy trì được hiệu suất đầu tư tốt so với chỉ số VNIndex.

Tổng kết 7 tháng đầu năm 2021:

1. Tỷ lệ tăng trưởng của Danh mục Cerbersi 7 tháng đầu năm 2021 đạt: 30,12% 

         - Tăng trưởng của VNIndex: 18,68

         - Tăng trưởng cao hơn VNIndex: 11,44%

2. Tỷ lệ tăng trưởng của Danh mc Cerbersi qua các tháng:

         - Tháng 7:  -0,20 %  (VNIndex: - 6,99%)

         - Tháng 6:  7,56 %   (VNIndex:   6,67%)

         - Tháng 5:  8,88 %   (VNIndex: - 6,25%)

         - Tháng 4:  5,75 %   (VNIndex:   18,22%)

         - Tháng 3:  1,27 %   (VNIndex:   1,97%)

         - Tháng 2:  4,71 %   (VNIndex:   10,59%)

         - Tháng 1:  2,15 %   (VNIndex: - 4,28%)

3. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

        - Tỷ lệ cổ phiếu: 64,8%
        - Tỷ lệ tiền:         35,2%
Quý nhà đầu tư quan tâm, Đăng ký nhận Danh mục Cerbersi để nhận thông báo trạng thái Mua Bán mới nhất của Danh mục Cerbersi qua email và tin nhắn sms.


0 đánh giá:

Đăng nhận xét